Mulakan dengan.....

Mulakan dengan.....

Wednesday, 10 October 2012

Kelebihan ayat Ruqyah

Kelebihan ayat Ruqyah,Amalkan ayat ruqyah berikut setiap hari selepas subuh dan Maghrib, baik juga sebagai wirid harian. Selepas Isyak baca Ratib Al Haddad. Setiap lepas subuh juga dan Asar, baca Wirdul Latif. Website Ratib Al Haddad dan Wirdul Latif dibawah ini: http://www.alhawi.net/Ratib Al Haddad susunan Imam Abdullah Bin Alwi Al Haddad. Ayat-ayat Ruqyah (ayat-ayat untuk masalah gangguan sihir):
 1. Baca Ta'wuz yakni baca : A'udzubillah hingga habis
 2. Baca : A'uudzubikalimaatillaahit taammaati min syarri maa khalaq (3x)
 3. Bismillaahilladzie laa yadhurru maa 'a'smihi shai’un fil ardhi wa laa fis-samaa'i wa huwas samii ‘ul ‘aliim. (3 x)Tiga ayat atas untuk orang yang mengubati pagar diri. Boleh juga bagi orang yang terkena sihir. 
 4. Basmallah biasa
 5. Al Fatihah
 6. Ayat 1-5 Al Baqarah
 7. Ayat 102 Al Baqarah
 8. Ayat 163-164 Al Baqarah
 9. Ayat 225 Al Baqarah (Ayatul Kursiy)
 10. Ayat 285-286 Al Baqarah
 11. Ayat 18-19 Ali Imran
 12. Ayat 54-56 Al 'Araaf
 13. Ayat 117-122 Al 'Araaf
 14. Ulang ayat 120 Al 'Araaf (30 x)
 15. Ayat 81-82 Surah Yunus (7 x)
 16. Baca: Innallaaha sayub-thiluh (70 x) (ini sebahagian ayat dari ayat 80 surah Yunus)
 17. Ayat 69 surah Taahaa (7 x)
 18. Ayat 115-118 surah Al Mukninuun
 19. Ayat 1-10 surah Ash Shaaffaat
 20. Ayat 29-32 surah Al Ahqaf
 21. Baca: Yaa qaumanaa Ajiibuu daa'iyallaah (7 x) (ini sebahagian ayat dari ayat 31 surah Al Ahqaf)
 22. Ayat 33-36 surah Ar Rahman
 23. Ayat 21-24 surah Al Hasyr
 24. Ayat 1-9 surah Jinn
 25. AL Ikhlas
 26. Al Falaq
 27. An Naas
Ayat Ruqyah susunan Imam Hassan Al Banna.
Cubalah dengan ikhlas dan yakin dengan kekuasaan Allah.

No comments :

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...